تعمیرات خطوط و سبکه ریلی سیلوی شهید موسوی

عقد قرارداد در تاریخ1393/09/20 به مدت یک ماه

کارفرما

شرکت تخصصی بازرگانی دولتی ایران

موضوع قرارداد

تعمیرات ریلی سیلوی شهید موسوی به شرح 9 بند زیر:

  1. تهیه، حمل و تعویض تراورس (50 اصله)
  2. تهیه، حمل و تعویض تیغه سوزن (2 شاخه)
  3. تهیه، حمل و تعویض ریل پهلویی سوزن (2 شاخه)
  4. پیچ های سانحه دیده (100 عدد)
  5. پیچ بندی خطوط (4000 متر)
  6. حذف لقمه و تنظیم درز ریل و فشار گیری خطوط (150 متر)
  7. علف زنی خطوط (4000 متر مربع)
  8. تعمیرات اسلب بتونی (20 متر مربع)
  9. جوشکاری خطوط (40 بند)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر